Lediga platser 2020

VeckaLediga platserInfo
25Dagridläger Fullt Från 6 år
26Övernattning Fullt Från 13 år
27Prova på övernattning 29/6-1/7 FulltFrån 10år
28Övernattning Fullt Från 11 år
29Övernattning Från 11 år
30Övernattning FulltFrån 13 år
31
32Övernattning Fullt Från 13 år
33 Vuxenläger 2 Platser  Från 17 år
   
På grund av den situation vi alla befunnit oss i under rådande Covd.-19 så har det dragit ut på hur vi skulle förhålla oss till det. Också har det funderats och ändras i lägren MEN nu har jag tagit i kapp och vet att vi kommer att köra.