Ridskoleschema

Tid Måndag Tid Tisdag Onsdag Tid Torsdag Tid Fredag
16.40 Barn 16,30 Ridlekis Ridlekis 16,30 Ridlekis 16.00 Ridlekis
17,20 Tränings
Gruppen
17.20 Ungdom4
Viktoria
Ungdom3 Viktoria 17.20 Ridlekis 17,30 Barn
18.10 Ungdom
 
18.10 Barn Vuxna
Viktoria
18.00  Vuxna  18,20 Barn
19,00 Vuxna 19.00  Vuxna  Ungdom
Felicia
 18.50  Vuxna