Ridskoleschema

Tid Måndag Tid Tisdag Onsdag Tid Torsdag Tid Fredag
17.15 Ridlekis 17.15 Barn 2 Ridlekis 17,10 Ridlekis 16.40 Ridlekis
Felicia
18.00 Barn1 18.00 Ungdom4Viktoria Ungdom3 Viktoria 18.00 Ridlekis 17-30 Barn
Felicia
18.40 Ungdom Viktoria 18.50 Vuxna Felicia VuxnaViktoria 18.50  Vuxna 5
Viktoria
-18,20 -Barn
Felicia
19,30 Vuxna 19.40  Vuxna  Ungdom
Felicia
 19.40  Vuxna