Hästarna

Diva
Diva från Riibygård
Phytur
Phytur
Oskadis
Oskadis
Blomman
Blomman
Soroti
Sproti
Hakon
Hakon
Glampi
Glampi
Pollur
Hjalti
Atli
Fagur