Ridskola

Vår ridskola är auktoriserad av Svenska Islandshäst förbundet, då vi bedriver vår ridskoleverksamhet med islandshästar!
Ridskolan har ca 150 elever per termin. Våra grupper innefattar barn/ungdomar och vuxna som har olika kunskaps nivåer. Grupperna består av 6 ridskoleelever.

Ridskolan pågår under höst och vår, vårterminen startar vecka 7 och höstterminen startar vecka 34. Tiderna för ridlektionerna är måndag till fredag, kl 17.00 till kl 21.00. De tidiga tiderna är förbehållna juniorer och ungdomar och dom senare tiderna de vuxna eleverna. Vid terminsstart delar vi ut en kursplan över terminen, anpassad till den nivå eleven rider på. Vi rider på utomhusbana så det är viktigt att eleven har på sig lämpliga kläder efter väder och vind, ridhjälm finns att låna till dom som inte har egna. Att rida med hjälm är obligatoriskt av säkerhetsskäl.

På kursplanen finns också lite trivselregler för säkerhet i stallet, samt hur vi hanterar och sköter hästarna i stallet före och efter ridning. Medföljande småsyskon bör bära hjälm i stallet och andra vuxna kamrater bör informeras om våra regler av sin ridande kamrat. Föräldrar eller annan medföljande vuxen ansvarar för minderåriga elever och syskon och att reglerna iakttages av säkerhetsskäl. Hundar ser vi att Ni helst lämnar hemma eller i bilen, då gården har sina egna hundar.

Ridskola

Avbokningsregler

Vid sjukdom eller förhinder under terminen 

Vår praxis är att om avbokning av lektionen sker senast före kl 9.00 samma morgon, så kan man rida igen sin tid under terminen på annan lektion. 

Man har rätt att rida igen 2 gånger per termin. Ring för att boka in den avbokade tiden på telefontid. Någon igenridning efter terminen slut är tyvärr inte möjligt, utan det skall ske under pågående termin. 

Om man p.g.a sjukdom måste avbryta pågående termin eller ej kommer till terminsstart, så återbetalar vi ej bokningsavgiften, men resterande av terminsavgift om man avbokat enligt vår praxis samt uppvisar läkarintyg.